Generalforsamling 2019

THB-Lisbeth-symbol-færdig

 

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

Thorsø Håndværker- og Borgerforening

Tungelund Aktivitetscenter

Torsdag d. 21. marts kl. 19

 

Dagsorden:

1.     Valg af stemmetællere.

2.     Valg af dirigent og referent.

3.     Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde, initiativer og aktiviteter i det forløbne år samt om planer og initiativer i den kommende periode.

4.     Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.

5.     Fastsættelse af kontingent.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (Anette Povlsen Hvam, Johnny Hansen og Gitte Foldager (bestyrelsen) og Mette Sørensen (suppleant) er på valg (Gitte Foldager modtager ikke genvalg).

7.     Valg af revisor. (Jette Knudsen er på valg og er villig til genvalg).

8.     Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde (thb8881@gmail.com) senest 10. marts).

9.     Nyt fra Landsbyrådet

10.  Evt.

 

TIL SIDST: Uddeling af Thorsørosen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *