Velkommen til Thorsø

Thorsø skal være et godt sted at bo
– og her hjælper borgerforeningen

Thorsø Borgerforening, som rettelig hedder Thorsø Håndværker- og Borgerforening blev skabt i 1912 af en kreds af driftige borgere og håndværkere i Thorsø, og har til formål at varetage og fremme byens og dens beboeres interesse på bedste måde. Foreningen har lige siden starten arbejdet på at gøre Thorsø til et godt sted at bo og leve.
Gennem årene er det lykkedes gennem et godt samarbejde med Hvorslev kommune at få gennemført en række projekter, der alle har haft det formål at gøre byen pænere, mere spændende og indbydende for byens borgere og for evt. tilflyttere.

Kommunesammenlægningen har medført, at kommandovejene er blevet længere og langsommere, men fra foreningens side tror vi fortsat på, at det positive samarbejde med Favrskov kommune vil kunne bringe os videre.

Fest og juleudsmykning

Hvert år arrangerer borgerforeningen også en kabaret i Pavillonen den første fredag og lørdag i november:
– Det er et meget hyggeligt arrangement med en hel speciel stemning, og det plejer derfor altid at være en stor succes med over 100 tilskuere begge aftner, forklarer formanden Hans Dahlgaard.
Den 1. søndag i advent arrangerer borgerforeningen sammen med andre lokale foreninger hvert år et julemarked på torvet med diverse stande samt besøg af julemand. Det store juletræ tændes og der er gratis slikposer til alle børnene.
Gennem utallige år har foreningen også påtaget sig opgaven med at etablere juleudsmykning i Thorsø:
– det er nu under lidt ændrede vilkår, idet Favrskov kommune ikke længere ville tillade at tage strøm fra lysmasterne, så nu er det med et meget stort træ på torvet og så med mindre træer med lyskæder ved indfaldsvejene, at byen står festligt pyntet i julemåneden.

Også i en række af de anlægsprojekter, der er udført i byen i de senere år har Thorsø Håndværker- og Borgerforening været involveret.
Udover det store byforskønnelsesprojekt, som kommunen gennemførte i 1995-97, kan f.eks. nævnes aktivitetsparken ved Pavillonen, hvor der blev lavet et parklignende område med petanquebaner, et stort asfaltområde, legeplads og diverse borde, bænke, træer og hække.

Efter 14 års brug af legepladsen ved Pavillonen blev området i sommeren 2010 gennemgribende renoveret og madpakkehusene malet o.s.v. af en række frivillige borgere fra Thorsø.

Første by med fiberbredbånd

I “Søprojektet” blev der skabt et rekreativt område med sø, stier og rasteplads på engdraget, som gennemskærer byen.
En flagallé med næsten 100 flag er det også lykkedes at få etableret, så Thorsø kan se rigtig festlig ud, når der er en god lejlighed til det:
– Når der pludselig opstår en ny mulighed for byen, er det vigtigt, at have en velfungerende borgerforening, der kan gribe chancen og sørge for, at muligheden bliver udnyttet. Det har vi sidst set med etableringen af fiberbredbåndsnet, hvor det er lykkedes at få Thorsø til at blive en af de allerførste små byer, som kan tilbyde denne fremtidens kommunikationsform til alle borgerne.

Landsbyrådet og Borgerforeningen.

 I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der etableret et organ kaldet Landsbyrådet. Her er alle landsbyer repræsenteret, og ved jævnlige møder drøftes de forskellige fælles problemer, og i forretningsudvalget sidder medlemmer af kommunalbestyrelsen, som så gerne skulle opfange signalerne ude fra den vidtstrakte kommunes mange landsbyer.

Landsbyrådet har midler til rådighed, som så uddeles efter ansøgning fra de forskellige borgerforeninger eller lokalråd.

Her er Thorsø repræsenteret ved Vagn Sohn fra borgerforeningens bestyrelse.

 

Hans Dahlgaard

, formand

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *