Forfatterarkiv: Gitte Foldager

Generalforsamling 2020

 Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Thorsø Håndværker- og Borgerforening

Tungelund Aktivitetscenter

Torsdag d 11. juni kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde, initiativer og aktiviteter i det forløbne år samt om planer og initiativer i den kommende periode.
 4. Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Martin Bjerregaard Jensen (modtager ikke genvalg) og Niels Bramer Sørensen (villig til genvalg) er på valg til bestyrelsen. Vagn Sohn (villig til genvalg) er på valg som suppleant.
 7. Valg af revisor. (Ingvard Nygaard er på valg og er villig til genvalg).
 8. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde (thb8881@gmail.com) senest 1. juni).
 9. Nyt fra Landsbyrådet

 

TIL SIDST: Uddeling af Thorsørosen

Tryksponsor: Menu Thorsø

Tag selv skraldet

Vores fælles affaldsindsamling er aflyst, så

TA’ SELV SKRALDET

Grundet coranakrisen bliver der ikke fælles affaldsindsamling i år.

I stedet opfordrer vi alle til at tage en pose i hånden, når I går en tur.

Så kan vi samle affald – sammen og hver for sig –

og alligevel få en flot og forårsklar by.

                

 

THORSØ HÅNDVÆRKER OG BORGERFORENING

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Thorsø Håndværker- og Borgerforening

Tungelund Aktivitetscenter

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde, initiativer og aktiviteter i det forløbne år samt om planer og initiativer i den kommende periode.
 4. Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Martin Bjerregaard Jensen (modtager ikke genvalg) og Niels Bramer Sørensen (villig til genvalg) er på valg til bestyrelsen. Vagn Sohn (villig til genvalg) er på valg som suppleant.
 7. Valg af revisor. (Ingvard Nygaard er på valg og er villig til genvalg).
 8. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde (thb8881@gmail.com) senest 10. marts).
 9. Nyt fra Landsbyrådet

TIL SIDST: Uddeling af Thorsørosen

 

Uddeling af Thorsørosen 2019

Revyveteran fik Thorsørosen

Jens Bramer hædret for mangeårigt arbejde med revyen i Thorsø

 

Da Thorsø Håndværker- og Borgerforening på sin generalforsamling for 20. gang uddelte Thorsørosen gik den til én, der i langt mere end 20 år har arbejdet med det, han nu fik rosen for.

Det er nemlig efterhånden knap 30 år siden, Jens Bramer var blandt initiativtagerne til en årlig revy i Thorsø, og siden har han været ankermand, tovholder, kapelmester og aktør med fokus på gakkede figurer og skæve tekster.

Det er borgerne i Thorsø, der kan indstille kandidater til Thorsørosen, og fra et større antal borgere var der indkommet forslag om i alt 10 kandidater, hvorefter borgerforeningens bestyrelse beslutter, hvem der skal modtage rosen.

– Det er hvert år en stor udfordring, fordi der altid er flere kandidater, der kunne få rosen, men det er selvfølgelig kun et positivt problem. Thorsørosen kan gives for en ekstraordinær indsats for byen og dens borgere og har bidraget til byens fortsatte positive udvikling, forklarer formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen.

Mens revyen over de mange år har været lanceret som både revy, kabary og kabaret med varierende indhold og temaer, så har Jens Bramer været den gennemgående figur.

Som musiker på blandt andet harmonika, trompet og trædeorgel, som tekstforfatter og som aktør på scenen med en række gennemgående sælsomme og gakkede figurer, hvoraf flere er dukket op år efter år.

Desuden har Jens Bramer hvert år sammen med sin kone, Nete, der også er revyens faste sufflør, lagt hus til øveaftenerne, der strækker sig over adskillige måneder.

– Jens har i den grad holdt Thorsøs revytradition i live på et højt niveau, og han har altid været eksponent for en både ærlig og kærlig revy. Det vil sige, at hvad der skulle spiddes, er blevet spiddet, men på en måde, så det har været sjovt for alle, og ingen har følt sig hængt ud, fortæller Martin Bjerregaard Jensen.

– Det er en glæde i år at kunne give Thorsørosen til en person, der har haft en afgørende betydning for Thorsøs kulturliv og derfor også for byens fortsatte positive udvikling, som er et af kriterierne for at kunne modtage rosen, tilføjer formanden

 

.DSC_1262 (002) - Kopi DSC_1263 (002) - Kopi DSC_4579 (002) - Kopi DSC_4582 (002) - Kopi DSC_4609 (002) - Kopi DSC_4625 (002)

Generalforsamling 2019

THB-Lisbeth-symbol-færdig

 

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

Thorsø Håndværker- og Borgerforening

Tungelund Aktivitetscenter

Torsdag d. 21. marts kl. 19

 

Dagsorden:

1.     Valg af stemmetællere.

2.     Valg af dirigent og referent.

3.     Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde, initiativer og aktiviteter i det forløbne år samt om planer og initiativer i den kommende periode.

4.     Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.

5.     Fastsættelse af kontingent.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (Anette Povlsen Hvam, Johnny Hansen og Gitte Foldager (bestyrelsen) og Mette Sørensen (suppleant) er på valg (Gitte Foldager modtager ikke genvalg).

7.     Valg af revisor. (Jette Knudsen er på valg og er villig til genvalg).

8.     Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde (thb8881@gmail.com) senest 10. marts).

9.     Nyt fra Landsbyrådet

10.  Evt.

 

TIL SIDST: Uddeling af Thorsørosen

Thorsø Rosen 2019

HVEM SKAL HA’

THORSØROSEN 2019

rose

Thorsø Håndværker- og Borgerforening uddeler hvert år Thorsørosen
til en eller flere borgere med tilknytning til Thorsø,
som har gjort en ekstraordinær indsats for byen og dens borgere.

Prisen kan tildeles en person, en familie, en gruppe,
en forretning eller en virksomhed, som har bidraget særligt til byens udvikling.

Prisen vil også kunne gives for en speciel god idé, en særlig indsats i foreningslivet eller andet, som har bidraget til en fortsat positiv udvikling i Thorsø.

Kandidater til rosen skal indstilles med begrundelse af byens borgere.

Det skal ske på thb8881@gmail.com senest 20. februar kl. 12.

Borgerforeningens bestyrelse udpeger blandt kandidaterne
en modtager af rosen, der bliver overrakt på
Thorsø Håndværker- og Borgerforenings generalforsamling 21. marts.

Kalender 2019

KALENDER

THORSØ HÅNDVÆRKER-

OG BORGERFORENING

2019

 MARTS

21. marts. Generalforsamling

MAJ
12. maj: Oprydning

17. maj: Vi flager

30. maj. Egnsfest. Flag og bingo

JUNI

13. juni. Stitur
23. juni. Sankt Hans

OKTOBER

25.-26. oktober. Revy

DECEMBER
1. december. Juleoptakt ved pavillonen og på Torvet.

THB-Lisbeth-symbol-færdig

 

 

Ny gangbro på engen mellem Møllevænget og Rosenparken.

Gennem længere tid er der blevet arbejdet på at få lavet en ny bro i engen mellem Møllevænget og Rosenparken.

Kort før jul blev den færdig, og man kan nu gå fra Tidselbjergvej til Møllevænget eller Rosenparken nogenlunde tørskoet. Støvler eller lignende anbefales dog i fugtige perioder.

Gå en tur nu – og til sommer laver borgerforeningen den årlige stitur for alle interesserede, hvor vi også passerer den nye bro.

Martin Bjerregaard Jensen, Formand.

nystinysti1