Forfatterarkiv: Gitte Foldager

Uddeling af Thorsørosen 2019

Revyveteran fik Thorsørosen

Jens Bramer hædret for mangeårigt arbejde med revyen i Thorsø

 

Da Thorsø Håndværker- og Borgerforening på sin generalforsamling for 20. gang uddelte Thorsørosen gik den til én, der i langt mere end 20 år har arbejdet med det, han nu fik rosen for.

Det er nemlig efterhånden knap 30 år siden, Jens Bramer var blandt initiativtagerne til en årlig revy i Thorsø, og siden har han været ankermand, tovholder, kapelmester og aktør med fokus på gakkede figurer og skæve tekster.

Det er borgerne i Thorsø, der kan indstille kandidater til Thorsørosen, og fra et større antal borgere var der indkommet forslag om i alt 10 kandidater, hvorefter borgerforeningens bestyrelse beslutter, hvem der skal modtage rosen.

– Det er hvert år en stor udfordring, fordi der altid er flere kandidater, der kunne få rosen, men det er selvfølgelig kun et positivt problem. Thorsørosen kan gives for en ekstraordinær indsats for byen og dens borgere og har bidraget til byens fortsatte positive udvikling, forklarer formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen.

Mens revyen over de mange år har været lanceret som både revy, kabary og kabaret med varierende indhold og temaer, så har Jens Bramer været den gennemgående figur.

Som musiker på blandt andet harmonika, trompet og trædeorgel, som tekstforfatter og som aktør på scenen med en række gennemgående sælsomme og gakkede figurer, hvoraf flere er dukket op år efter år.

Desuden har Jens Bramer hvert år sammen med sin kone, Nete, der også er revyens faste sufflør, lagt hus til øveaftenerne, der strækker sig over adskillige måneder.

– Jens har i den grad holdt Thorsøs revytradition i live på et højt niveau, og han har altid været eksponent for en både ærlig og kærlig revy. Det vil sige, at hvad der skulle spiddes, er blevet spiddet, men på en måde, så det har været sjovt for alle, og ingen har følt sig hængt ud, fortæller Martin Bjerregaard Jensen.

– Det er en glæde i år at kunne give Thorsørosen til en person, der har haft en afgørende betydning for Thorsøs kulturliv og derfor også for byens fortsatte positive udvikling, som er et af kriterierne for at kunne modtage rosen, tilføjer formanden

 

.DSC_1262 (002) - Kopi DSC_1263 (002) - Kopi DSC_4579 (002) - Kopi DSC_4582 (002) - Kopi DSC_4609 (002) - Kopi DSC_4625 (002)

Generalforsamling 2019

THB-Lisbeth-symbol-færdig

 

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

Thorsø Håndværker- og Borgerforening

Tungelund Aktivitetscenter

Torsdag d. 21. marts kl. 19

 

Dagsorden:

1.     Valg af stemmetællere.

2.     Valg af dirigent og referent.

3.     Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde, initiativer og aktiviteter i det forløbne år samt om planer og initiativer i den kommende periode.

4.     Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.

5.     Fastsættelse af kontingent.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (Anette Povlsen Hvam, Johnny Hansen og Gitte Foldager (bestyrelsen) og Mette Sørensen (suppleant) er på valg (Gitte Foldager modtager ikke genvalg).

7.     Valg af revisor. (Jette Knudsen er på valg og er villig til genvalg).

8.     Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde (thb8881@gmail.com) senest 10. marts).

9.     Nyt fra Landsbyrådet

10.  Evt.

 

TIL SIDST: Uddeling af Thorsørosen

Thorsø Rosen 2019

HVEM SKAL HA’

THORSØROSEN 2019

rose

Thorsø Håndværker- og Borgerforening uddeler hvert år Thorsørosen
til en eller flere borgere med tilknytning til Thorsø,
som har gjort en ekstraordinær indsats for byen og dens borgere.

Prisen kan tildeles en person, en familie, en gruppe,
en forretning eller en virksomhed, som har bidraget særligt til byens udvikling.

Prisen vil også kunne gives for en speciel god idé, en særlig indsats i foreningslivet eller andet, som har bidraget til en fortsat positiv udvikling i Thorsø.

Kandidater til rosen skal indstilles med begrundelse af byens borgere.

Det skal ske på thb8881@gmail.com senest 20. februar kl. 12.

Borgerforeningens bestyrelse udpeger blandt kandidaterne
en modtager af rosen, der bliver overrakt på
Thorsø Håndværker- og Borgerforenings generalforsamling 21. marts.

Kalender 2019

KALENDER

THORSØ HÅNDVÆRKER-

OG BORGERFORENING

2019

 MARTS

21. marts. Generalforsamling

MAJ
12. maj: Oprydning

17. maj: Vi flager

30. maj. Egnsfest. Flag og bingo

JUNI

13. juni. Stitur
23. juni. Sankt Hans

OKTOBER

25.-26. oktober. Revy

DECEMBER
1. december. Juleoptakt ved pavillonen og på Torvet.

THB-Lisbeth-symbol-færdig

 

 

Ny gangbro på engen mellem Møllevænget og Rosenparken.

Gennem længere tid er der blevet arbejdet på at få lavet en ny bro i engen mellem Møllevænget og Rosenparken.

Kort før jul blev den færdig, og man kan nu gå fra Tidselbjergvej til Møllevænget eller Rosenparken nogenlunde tørskoet. Støvler eller lignende anbefales dog i fugtige perioder.

Gå en tur nu – og til sommer laver borgerforeningen den årlige stitur for alle interesserede, hvor vi også passerer den nye bro.

Martin Bjerregaard Jensen, Formand.

nystinysti1

Opfølgning på skade på “Lynet i søen”.

Før jul blev der knækket en gren af, kunstværket ”Lynet i søen” – det selvlysende træ ved søen mellem Thorsølundvej og Solskrænten.

Det så voldsomt ud, og vi var dengang overbevist om, at der var tale om decideret hærværk.

Jeg har siden snakket med flere af de unge i byen, og de fortæller, at grenen hele tiden har hængt så lavt, at man kunne hoppe op og gynge i den, hvilket flere har gjort.

Det har grenen over tid taget skade af, hvorefter den er knækket.

Det er dermed ikke hærværk, men snarere ”uhensigtsmæssig brug” uden tanke på at ødelægge noget.

Dern forklaring køber jeg, og jeg har aftalt med Favrskov Kommune og kunstneren, at grenen ikke bliver sat på træet igen.

Vi håber i borgerforeningen, at problemet så er løst.

 

Martin Bjerregaard Jensen

formand

Hærværk på kunstværk

Lyskunstværk udsat for hærværk

 

Kun fem uger efter at lyskunstprojektet i Thorsø blev overdraget til Favrskov Kommune – og dermed til Thorsø – er der lavet hærværk på det ene af de tre værker.

Det er ”Lynet i Søen”, hvor en gren er brækket.

Der er ikke tvivl om, at det er hærværk, og nu må vi vente et godt stykke tid, inden træet bliver repareret. Skaden kan ikke udbedres før til sommer, da man kun kan arbejde i det epoxy, træet er støbt op i, når temperaturen er over 15 grader.

Fredag tog vi den brækkede gren væk, og det var ikke nogen let opgave.

Grenen hang stadig godt fast og måtte klippes væk. Derfor er helt sikkert, at det er bevidst hærværk, og at det har krævet nogle kræfter. Det er simpelthen så træls. Ingen kan jo have glæde af at brække en gren af et kunstværk. Det er utroligt respektløst at lave den slags ødelæggelser, både i forhold til kunstværket, men også i forhold til de penge, der nu ganske meningsløst skal bruges på reparation.

Nogen i byen må vide, hvem der har gjort det. Jeg tror ikke, at de dukker op og beklager, men måske kunne de finde noget andet, værdiløst, at brække i stykker næste gang. Man kunne også håbe, at der er forældre eller andre voksne, der træder i karakter og får den slags stoppet. Det kan jo ikke passe, at vi skal til at tage tingene ind om natten, for at de ikke bliver ødelagt.

I borgerforeningen overvejer vi at politianmelde hærværket.

 

Martin Bjerregaard Jensen

Formand

 

lystræ 1 (002) DSCN3116 (002) DSCN3115 (002)

Penge til Thorsø Rideskole og Tungelundbadet

Penge til Thorsø Rideskole og Tungelundbadet fra Landsbyrådet.tungelundbadet rideklub

Torsdag d. 15/11 var en afgørende dag for Tungelundbadet. De havde søgt om penge hos Landsbyrådet til nyt folie til at trække henover bassinet for at holde skidt ude og varmen inde. De fik bevilget 225.000 kr. til dette formål, og kan nu med større sindsro gå fremtiden i møde. Glæden var ikke mindre hos Thorsø Rideklub, som havde ansøgt om 100.000 kr. til udskiftning af ridebunden i den indendørs ridehal. Det er helt afgørende for fortsat at kunne tilbyde ridning, også for unge, som ikke selv har hest. Pengene blev bevilget af Landsbyrådet, som er sammensat af én person fra hver landsby i kommunen – der er ca. 40 landsbyer. Landsbyrådet fordeler årligt mere end 1 mio. kr. til forsamlingshuse og foreninger i kommunen. Thorsøs repræsentant er Mette Sørensen fra Thorsø Håndværker- og Borgerforening. Ansøgningsskema og frister kan findes på kommunens hjemmeside. Mette er gerne behjælpelig ved ansøgning, og det forventes, at man på et møde i Landsbyrådet præsenterer sin ansøgning.

Kunstvandring

kunstvandring

Der er kommet følgende pressemeddelelse:

Kunstvandring med Thorsøs lyskunst.

Det store lyskunstprojekt i Thorsø er nu i mål, og det bliver markeret 24. oktober, hvor Thorsø Håndværker- og Borgerforening sammen med Favrskov Kommune inviterer på en kunstvandring, hvor kunstneren bag værkerne, Jette Hye Jin Mortensen, vil præsentere og kommentere de tre værker, ”Engen”,  ”Ildtræerne” og ”Lynet i søen”.

Det er fire år siden, Thorsø Håndværker- og Borgerforening første gang satte ord på en idé om at få et større lyskunstprojekt realiseret i byen.

Favrskov Kommune tog godt imod ideen, og med 400.000 kommunale kroner og 750.000 kr. fra Statens Kunstfond var der grundlag for at tænke store tanker i Thorsø.

– Det har hele vejen igennem været et projekt, hvor Thorsøs borgere har været inddraget, og det kulminerede for snart to år siden, hvor en afstemning på et borgermøde afgjorde, hvilket projekt der skulle realiseres i Thorsø, fortæller formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen.

– Hvis muligheden ikke banker på, så byg en dør. Det tænker jeg har været mottoet for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, da de fik idéen om at lave en stor lyskunst i byen. Det at realisere et stort kunstnerisk projekt med støtte fra både Favrskov Kommune og ikke mindst Statens Kunstfond har krævet, at Thorsø Håndværker- og Borgerforening har måttet bygge en dør, siger formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, Anders G. Christensen.

Siden har Jette Hye Jin Mortensen arbejdet med at lave sine tre værker, ”Engen”, ”Lynet i Søen” og ”Ildtræerne”, og kunstvandringen bliver en markering af, at værkerne er færdige, og at Favrskov Kommune formelt overtager dem.

– Vi er glade for, at vi efter et langt og udfordrende forløb nu endelig har fået vores lyskunst på plads. Det har, som kunst altid gør, givet anledning til debat i byen. Nu er vi stolte af at have så unikke og markante kunstværker i byen, og i Thorsø Håndværker- og Borgerforening arbejder vi med allerede med andre ideer, der skal medvirke til at fastholde og udvikle Thorsøs nye identitet som ”Lysets By”, siger Martin Bjerregaard Jensen.

I hele processen har Favrskov Kommune været en del af projektet, ligesom det er kommunen, der fremover vedligeholder kunstværkerne, så de kan være et markant indslag i bybilledet i Thorsø i mange år.

– Projektet er også et levende bevis på, at engagement, sammenhold og vedholdenhed kan føre meget med sig. Der er ingen tvivl i mit sind om, at Thorsøs nye identitet som ”Lysets By” vil vække genklang uden for Favrskov Kommunes grænser og vil blive noget, mange vil komme og opleve” siger Anders G. Christensen. 

Kunstturen starter ved Thorsø Pavillon 24. oktober kl. 17.

Oplysninger:
Martin Bjerregaard Jensen, formand, Thorsø Håndværker- og Borgerforening 23261879

Peter Studstrup, Favrskov Kommune, tovholder på projektet  89645114

Anders G. Christensen, formand for Favrskov Kommunes teknik- og miljøudvalg  20229806