Nogle glimt fra stituren rundt i Thorsø den 2. juni

Om aftenen den 2. juni var der stitur i Thorsø, arrangeret af Thorsø Håndværker- og Borgerforening.
Under overskriften Thorsø – byen med de mange stier havde vi kaldt sammen til denne vandretur ad en god del af stierne i Thorsø – i tillid til, at det jo efter kalenderen var sommertid.
 
Det viste sig uheldigvis, at lige netop den 2. juni satte det i med dagregn, og det var naturligvis med bange anelser, at vi troppede op ved Paviillonen: Hvor mange ville trodse regnvejret og møde op til denne tur?
 
Derfor var det naturligvis en stor glæde for arrangørerne, at da klokken slog 7 var der mødt godt og vel 40 mennesker op under kastanietræet ved Pavillonen – iklædt regntøj og gummistøvler og parat til et par timers stitur rundt i Thorsø.
Formanden bød velkommen til den store forsamling og gav derefter ordet til Martin Bjerregaard, som har stået for den praktiske tilrettelæggelse sammen med byrådsmedlemmerne Kurt Andreassen og Anne Neergaard.
 
Martin indledte med at sige noget om baggrunden for turen og fortalte i korte træk, hvor turen skulle gå hen.
Vi vandrede ned ad Møllevej og første stop var Thorsø Møllesø, hvor der for år tilbage blev foretaget en naturgenopretning med etablering af nogle slyngninger af Thorsø bæk, som havde givet bedre forhold for fiskene. Hele det projekt fortalte Anne Neergaard om. Det var alt sammen foregået i tiden under Hvorslev kommune.
Så gik turen op ad Tidselbjergvej, og her blev flokken delt op i to grupper. De, der havde lyst, kunne gå med over engen tilbage til Skolegade på en trampesti, som blev etableret lige før amterne blev nedlagt. Thorsø lå i Viborg amt, og stien blev anlagt som et samarbejdsprojekt mellem amt og kommune. Stien nåede i sin til aldrig at blive indviet, men det blev der rådet bod på, idet Martin Bjerregaard havde medbragt en rød silkesnor og to sakse, og Kurt Andreassen og Anne Neergaard klippede på samme tid den røde snor over, og stien var dermed behørigt indviet.
De to grupper mødtes igen ved det nye regnvandtbassin, hvor Kurt fortalte om det omfattende kloakprojekt, der var skudt i gang i Thorsø.
Der skal anlægges to regnvandsbassiner, og senest i 2018 vil alle boliger i Thorsø have fået separeret spildevandet, så kun det snavsede vand når renseanlægget.
Undervejs beså vi det igangværende kloakarbejde i Kirkegade, hvor der blev lagt store betonrør langt nede i jorden – og disse rør skal så i fremtiden lede regnvand og spildevand i hver sin retning.
Efter denne rundgang, hvor det i øvrigt stadigvæk regnede, gik deltagerne tilbage til Pavillonen, hvor der ventede kaffe og brød, serveret af Håndværker- og Borgerforeningens bestyrelse.
Alt i alt et vellykket arrangement – på trods af vejret.
Hans Dahlgaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *