Generalforsamling i Thorsø Håndværker- og Borgerforening den 13. marts

 

THB-Lisbeth-symbol-færdig

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

Thorsø Håndværker- og Borgerforening

Tungelund Aktivitetscenter

Tirsdag d. 13. marts kl. 19

 

Aftenen indledes med et oplæg ved energirådgiver Carsten Vejborg, Energitjenesten Jylland-Fyn, om boliger, energibesparelser og komfort. Der vil også fra hans side være et tilbud om gratis energitjek af boliger.

Kl. 19.20 er der generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. 1.   Valg af stemmetællere.
  2. 2.   Valg af dirigent og referent.
  3. 3.   Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde, initiativer og aktiviteter i det forløbne år samt om planer og initiativer i den kommende periode.
  4. 4.   Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
  5. 5.   Fastsættelse af kontingent.
  6. 6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (Martin Bjerregaard Jensen of Niels Bramer Sørensen (bestyrelsen) og Vagn Sohn (suppleant) er på valg (og er villige til genvalg).
  7. 7.   Valg af revisor.(Ingvard Nygaard er på valg og er villig til genvalg).
  8. 8.   Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde (thb8881@gmail.com) senest 4. marts).
  9. 9.   Evt.

Efter generalforsamlingen lægger bestyrelsen op til en drøftelse af ”fortsat udvikling i Thorsø”. Sidste års visionsaften satte en del ting omkring veje, stier, torvet med mere i gang. Nu går vi et skridt videre og vil gerne lægge op til en debat om, hvad vi også mangler i Thorsø, og hvad vi skal satse på i fremtiden for at bevare Thorsø som en attraktiv by at bo og at bosætte sig i. Der vil være et oplæg, hvilke ting der har betydning for at bevare byer af Thorsøs størrelse, men ellers er det op til mødedeltagerne at sætte kursen for Thorsø.

 

TIL SIDST:
Uddeling af Thorsørosen

 Billedresultat for rose

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *