Stor tilstrømning til mødet i Thorsø den 10. september!

Referat af mødet den 10. september 2012 ang. privatisering af boligveje i Favrskov kommune – herunder Thorsø!

9a-w-2012-thb12

Mødet blev afholdt i Cafe´ Tac i Tungelundhallen.

Mødet skulle være afholdt i mødelokalet, men da vi havde en fornemmelse af, at der ville komme mange mennesker, blev mødet flyttet til selve cafeen, og det var en udmærket beslutning, da der ved mødets begyndelse kl. 19.30 var kommet over 100 mennesker, der gerne ville blive klogere på kommunalbestyrelsens beslutning om over en årrække at privatisere mere end 100 km offentlige veje i kommunen.

BILLEDGALLERI.

5a-w-2012-thb126a-w-2012-thb127a-w-2012-thb128a-w-2012-thb12

12a-w-2012-thb12Mødet blev indledt med en velkomst fra formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Hans Dahlgaard, som bød velkommen til forsamlingen og de fire politikere, som havde  taget imod invitationen til at forklare, hvad hensigten var med den beslutning, de havde taget omkring privatisering af vejene.

Charlotte Green lagde ud med at forklare, at det var et oprindeligt spareforslag fra den forrige budgetforhandling, da der skulle findes mange penge i besparelse.

Efterfølgende  havde man bedt forvaltningen udarbejde et katalog over processen for gennemførelsen og en fortegnelse over, hvilke veje det handlede om.

Så havde borgerne mulighed for at komme med indsigelser, og til november skal forslaget igen forelægges Trafik- og Miljøudvalget med de bemærkninger, der er indkommet fra de berørte borgere, hvorfor Charlotte Green opfordrede borgerne til at henvende sig skriftligt til kommunen inden midten af oktober.

BILLEDGALLERI.

11a-w-2012-thb1218a-w-2012-thb1219a-w-2012-thb1220a-w-2012-thb12

 

 

Her blev hun bakket op af de øvrige medlemmer i panelet.

Efter denne gennemgang af forslaget og proceduren blev ordet givet videre til de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

BILLEDGALLERI.

13a-w-2012-thb1215a-w-2012-thb1216a-w-2012-thb1217a-w-2012-thb12

Efter gennemgangen af økonomien i forslaget, stod det klart, at det var en beskostelig affære for kommunen at gennemføre en sådan omklassificering, og det står næppe mål med den besparelse, der kommer ud af det for kommunen.

Derimod er der lagt i kakkelovnen til en masse bøvl og besvær for de berørte grundejere med at få lavet ejerlav/grundejerforeninger etc. og få krævet penge ind, at blive enige om, hvilke ting, der skal laves ved veje og fortove og hvornår.

Tryk her og læs videre på side 2!

1 thought on “Stor tilstrømning til mødet i Thorsø den 10. september!

  1. Ingvard Nygaard

    Tak for initiativet, Thorsø Håndværker- og Borgerforening!
    Det var et godt møde med oplysende og gode,saglige indlæg – ingen mudderkastning.
    Lad os håbe, politikerne også fik noget med hjem til overvejelse.

    Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *