Referat af generalforsamlingen den 5. marts

Ordinær generalforsamling

tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.30

i Tungelund Aktivitetscenter

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent

Valgt blev Ingvard Nygaard, Thorsø, og han bekræftede, at generalforsamlingen var lovlig jfr. vedtægterne, og der var mødt 10-15 medlemmer ud over bestyrelsen. Dirigenten ledede mødet på fortrinlig vis.

 1. Formandens beretning, herunder overrækkelse af THORSØ-ROSEN
  Formanden aflagde en fyldig beretning for årets aktiviteter. (Se beretningen andetsteds.) 

 2. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.

Anette Poulsen Hvam fremlagde det reviderede regnskab, som viste indtægter for 74562.- kr. – men årets resultat viste et driftsunderskud på 4231,73 kr., hvilket i høj grad skyldtes 100 års jubilæet, som rundt regnet havde kostet 25000 kr. for foreningen.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret 120.- kr. og 50 kr. til julebelysningen

Det blev vedtaget uden protester.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er:
  Bestyrelsesmedlemmer:

Mette Høgh Andersen og Svend Aage Laursen, og de modtager ikke genvalg.
Mette Høgh Andersen valgte at trække sig efter en enkelt periode i bestyrelse, men Svend Aage Laursen har siddet i bestyrelsen i ca. 25 år, så der er grund til at rette en stor tak til Svend Aage for den indsats, han har ydet gennem alle årene.

Nyvalgt blev Gitte Foldager og Johnny Hansen

 1. Valg af revisor
  På valg er:
  Lone Schmidt Hansen, som blev genvalgt.
 2. Indkomne forslag

Der var ingen forslag indkommet.

 1. Eventuelt

Preben Thomsen spurgte, om søen var blevet mindre på grund af tilgroning. Kurt Andreassen fik til opgave at overvåge søen.

Klik herunder og få beretningen frem!

 

Beretning for året 2012

 

Endnu et år er gået og Thorsø Håndværker- og Borgerforening er blevet 100 år; og det blev fejret med to dages fest i Pavillonen.

 

Der er i 2012 som sædvanligt  blevet gennemført en lang række aktiviteter.

Årets faste aktiviteter

 • Egnsfest
  Borgerforeningen deltog efter sædvane i den meget vellykkede egnsfest med flagallé, kondiløb  samt kaffebord torsdag morgen.
 • Flagallé
  Vores Flagallé er nu på omkring 100 flag, som bliver administreret, udlejet, vedligeholdt og opsat ved festlige lejligheder af Borgerforeningen, så Thorsø kan se rigtig festlig ud, når der er en god lejlighed til det.
 • Revy
  Igen i 2011 var årets revy i Pavillonen en stor succes. Der er sket et navneskifte fra kabaret til revy Det blev atter to hyggelige aftener med den helt specielle revystemning. Fredag aften måtte en del mennesker gå forgæves, da der var totalt udsolgt.
 • Julemarked
  Årets julemarked på torvet blev igen en stor succes, med div. stande, julemand og gratis slikposer fra Eurospar  og XLtil omkring 300 børn. Der var stor tilslutning, men vejret var også ideelt i modsætning til tidligere år. Årets taler var Lene Guldbrandt fra Bakkegaarden. Da det store, flotte træ var blevet tændt, gik der fakkeltog op til kirken, hvor der  var næsten fuldt hus til den korte adventsgudstjeneste i kirken og efterfølgende risengrød i konfirmandhuset.
 • Juleudsmykning
  Det store juletræ på torvet er der stadigvæk, og i modsætning til tidligere år knækkede toppen med stjernen ikke af træet. De mindre træer ved indfaldsvejene modstod også blæsten og stod flot til efter jul.
 • ”Store oprydningsdag!”

Sidste forår havde vi for fjerde gang en ”Gør byen ren!” dag i april. Det var en god dag med et stort fremmøde – næsten 40 mødte op i hallens cafeteria, så det bliver gentaget i år søndag den 14. april.

Samarbejde med andre organisationer i Thorsø!

Vi har lovet Pavillonen 50.000.- kr. til det renoveringsprojekt, de er i gang med.

Vi gav Tungelundbadet 4000 kr. ved deres 40 års jubilæum.

Borgermøde om privatisering af vejene i kommunen.

I september stod foreningen bag et vel besøgt borgermøde her i Cafe´ TAC.

Vi havde inviteret lokale politikere sammen med udvalgsformand Charlotte Green.

De skulle redegøre for det geniale i at overgive de kommunale veje til borgerne.

Det lykkedes vistnok ikke helt!

Årets Thorsø-Rose bliver denne gang uddelt for 13. gang. Der har i år været adskillige gode forslag mange gode forslag, så den vanskelige udvælgelse har bestyrelsen måttet påtage sig.

Efter forslag tildeles Thorsø-rosen

i år Jørgen Jensen for det store arbejde han har lavet med at indsamle, affotografere og ordne den store mængde materiale, der løbende er dukket op om Thorsøs historie. Endvidere har Jørgen Jensen oprettet en hjemmeside, som også er spændende at besøge, og denne hjemmeside bliver hele tiden udbygget.

 

Afslutning

I år 201 har Borgerforeningen igen haft gang i bl.a. de førnævnte arrangementer og det viser endnu engang, hvor vigtigt det er for lokalsamfundet med en aktiv forening. Vi er godt tilfredse med den opbakning, vi får – både af de private husstande og af byens virksomheder, og vi håber at kunne leve op til den tillid, som det er udtryk for.

Jeg vil her til sidst gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for jeres indsats i årets løb.

 

Hans Dahlgaard, formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *