Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Det sker i Thorsø i maj måned!

INFORMATIONSMØDE

Om energiforbedringer i din bolig,

og hvilke tiltag, der batter !!!

 

TORSDAG D. 18. MAJ KL. 19

I Thorsø  Pavillon.

Oplæg og lokale eksempler ved Carsten Vejborg fra Energitjenesten.

Mødet afholdes i samarbejde med BEDRE FAVRSKOV, et projekt under Favrskov Kommune til fremme af et bedre klima i vores huse.

Der udloddes energitjek – BedreBolig-planer – under mødet, måske hjem til dig !

 

Alle er velkomne.

Vi giver kaffe og kage.

Thorsø Håndværker- og Borgerforening

Generalforsamling 2017 og uddeling af Thorsørosen.

Her er nogle glimt fra generalforsamlingen, hvor Thorsørosen blev tildelt Jette og Jørgen fra Tungelund Aktivitetscenter:

 

Referat

GENERALFORSAMLING

i

THORSØ HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING

torsdag 2. marts kl. 19

I Tungelund Aktivitetscenters mødelokale

 THB-Lisbeth-symbol-færdig

Dagsorden:

 1. 1.       Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
  Ingvard Nygaard valgt. konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Formanden tager referat.
 2. 2.       Formanden aflægger beretning om foreningens gang i det forløbne år.
  Formanden gennemgik det forgangne års arrangementer og redegjorde for ændringer i det kommende år. Mest markant er opdelingen af julemarkedet, så man starter ved pavillonen og, når talen er holdt og julemanden kaldt frem, går i samlet flok til Torvet, hvor julemanden tænder træet og deler poser ud. Derefter videre til kirken og sognehuset. Affaldsdagen sætter mere fokus på, at folk rydder op.
  Formanden talte om den lidt ændrede rolle, foreningen skal have med de hidtidige arrangementer som den ene del og visioner initiativer og udvikling af Thorsø på den anden side. Fastslog også foreningens samlende rolle som den eneste forening i byen uden ideologisk eller hobby/interessebetonet fundament. Borgerforeningen er hele byens forening og et naturligt sted at samle og koordinere initiativer og aktiviteter.
  Formanden refererede til visionsmødet og præsenterede de to ting, bestyrelsen har valgt at sætte fokus på i første omgang, nemlig nytænkning af torveområdet og konstruktion af en Thorsøportal i form af en videreudvikling af borgerforeningen hjemmeside.
  Begge mål søges opfyldt ved at nedsætte et par arbejdsgrupper.
  Borgerforeningen har givet tilsagn om assistance og 50.000 kr. til multibaneprojektet ved skolen.
  Endelig fortalte formanden om de sti- og vejprojekter, der er dialog med kommunen om.
  Beretning er tilgængelig i elektronisk form hos formanden.

 

 

 1. 3.       Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
  Regnskabet viste et overskud på godt 17.000 kr.. Revyen gav 10.000 kr., og der er kommet flere penge ind i kontingent. Snak om området, hvortil den årlige kontingentfolder skal uddeles.
 2. 4.       Fastsættelse af kontingent.
  150 + 50 til juleudsmykning
 3. 5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer (Gitte Foldager, Johnny Hansen og Anette Poulsen Hvam er på valg) og suppleanter (Mette Sørensen er på valg). (Alle er villige til genvalg).
  Genvalg.
 4. 6.       Valg af revisor. (Jette Knudsen er på valg og er villig til genvalg).
  Genvalg
 5. 7.       Vedtægtsændringer. (Bestyrelsens forslag kan rekvireres hos formanden og kan også ses på foreningens hjemmeside).
  De nye vedtægter blev gennemgået. Der skete mindre redaktionelle ændringer i § 4 og 6. I§9 0m nedlæggelse af foreningen blev stk. 2, pind 2 fjernet, Idet en evt. støtte til pavillonen kan indeholder formuleringen om en fond. Med disse rettelser blev vedtægterne vedtaget.
 6. 8.       Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 24. februar via foreningens mail: thb8881@gmail.com).
  Ingen
 7. 9.       Evt.
  Intet

Efter generalforsamlingen blev Thorsørosen 2017 overrakt ril Jørgen og Jette i Tungelund Aktivitetscenter.

“Jørgen og Jette i hallen”.

Det er sådan, de er kendt i Thorsø, halinspektør Jørgen Hebsgaard Knudsen og bestyrer af Café TAC, Jette Knudsen, der på forbilledlig vis har stået i spidsen for Tungelund Aktivitetscenter i en årrække.

Denne måde at omtale dem på, er også et udtryk for den rolle, de spiller i og omkring Tungelund Aktivitetscenter, og som i aftes var hovedårsag til, at de på borgerforeningens generalforsamling fik Thorsørosen 2017.

– Vi havde hele 12 indstillinger til Thorsørosen, og fire af dem pegede på Jørgen og Jette, så selv om der var flere gode kandidater, så havde byens borgere med indstillingerne peget på, hvor de mente, rosen skulle ende, fortæller formanden for borgerforeningen, Martin Bjerregaard Jensen.

Bestyrelsen for Thorsø Håndværker og Borgerforening var enig, og derfor kunne et noget overrumplet og overrasket hal-par modtage byens hæder i form af roser, diplom og 1000 kr.

– For første gang i Thorsørosens snart 20-årige historie kunne vi overrække rosen uden i forvejen at have inviteret modtageren med til generalforsamling og dermed også afsløre for vedkommende, hvad det gik ud på. Jørgen og Jette er nemlig altid i hallen, siger Martin Bjerregaard Jensen.

Rummelighed, imødekommenhed, humor og lune var nogle af de karakteregenskaber, der gik igen i indstillingerne, ligesom det blev fremhævet, at Jørgen og Jette har formået at gøre Tungelund Aktivitetscenter til et mødested for Thorsøborgere i alle aldre.

– Jørgen og Jette er hovedårsagen til, at aktivitetscentret, selv om det er 35 år gammelt, kun ser ud til at være fem år, hed det i en anden indstilling.

– Det er ikke kun i aktivitetscentret, men i byens idrætsliv generelt, at parret har sat mange spor via deres positive og hjælpsomme indstilling til tingene, fremhævede Martin Bjerregaard Jensen i sin motivering for roseuddelingen.

Thorsørosen er blevet uddelt hvert år siden 2000.

 

Skotsk aften i Pavillonen var en stor succes.

Her er nogle glimt fra  aftenen med det skotsk-danske par “The Quiggs”. Der var fuldt hus og stemningen var undertiden på kogepunktet:

Omtale af aftenens forløb:

Skotsk succes i Thorsø Pavillon

En ny tradition blev skabt i Thorsø i lørdags.

Formændene for henholdsvis Thorsø Pavillon og Thorsø Håndværker- og Borgerforening. Peter Dahlgaard og Martin Bjerregaard Jensen, havde på forhånd sagt, at blev lørdagens koncert med The Quiggs en succes, så ville de arbejde videre ad det spor og arrangere nye musikoplevelser for Thorsøborgerne.

– Vi havde fuldt hus. Godt 100 til spisning og en halv snes stykker, der stødte til, da koncerten startede. Alle var begejstrede, og vi fik mange opfordringer til at lave flere tilsvarende arrangementer, fortæller Martin Bjerregaard Jensen.

The Quiggs formåede at skabe en rigtig god stemning, og publikum ville ikke slippe dem, før der var givet flere ekstranumre. Det bedste af skotsk folkemusik bundet sammen af muntre og underholdende introduktioner skabte en festlig stemning i salen, hvor der blev både sunget og grinet med Pernille og Stephen Quigg, der næsten spillede på hjemmebane, da Pernille Quigg stammer fra Terp og til sin store overraskelse kunne se sin gamle dagplejemor og flere andre venner og bekendte “fra gamle dage” blandt publikum.

– Vi ramte noget, publikum syntes om, og det er helt sikkert, at vi fortsætter samarbejdet. I forbindelse med markedsføringen af dette arrangement, blev vi kontaktet af en anden musiker i samme genre, der meget gerne ville komme og spille for os. Desuden blev vi næsten tvunget til at love, at vi laver en nyt arrangement med The Quiggs om et år eller to, siger Peter Dahlgaard.

 

 

 

Velbesøgt visionsaften – og Thorsørosen 2017!

Rigtig flot besøg til visionsaften i Thorsø Pavillon. Formanden for Thorsø-Tungelund IF, Dan Brandt, formanden for skolebestyrelsen, Mette Gordon, og formanden for Thorsø Menighedsråd, Erik Bertelsen.      De tre oplægsholdere: Dan Brandt fra TIF, Mette Gordon fra Skolebestyrelsen og Erik Bertelsen fra Menighedsrådet, Ældrerådet m.v.

Læs referatet her: http://favrskov.lokalavisen.dk/visioner-et-skridt-ind-i-fremtiden-i-thorsoe-/Lokale-nyheder/20170130/artikler/701319433/1494

Hvem skal have Thorsørosen i år?

Det kan du være med til at bestemme!

Rose 2017

Julemarked i Thorsø den 27. november.

Så er julemarkedet overstået, det store træ ved Pavillonen er tændt – den største del af byens befolkning var samlet ved julemarkedet i det mest fantastiske vejr. Boderne havde et fint salg og da kl. blev 16.00 og provst Anders Bonde holdt juletalen var der en stemning, hvor folk lyttede andægtigt og efter talen blev julemanden kaldt frem. I mange år har julemarkedet været afholdt på torvet, men kloakarbejdet havde bevirket, at markedet måtte flyttes, og det viste sig, at pladsen ved Pavillonen var meget velegnet, når så mange mennesker slutter op om arrangementet.

Her følger nogle glimt fra dagen:

 

Så er det snart 1. søndag i advent, og det traditionelle julemarked vil finde sted som sædvanligt – men denne gang ved Pavillonen, da midtbyen er gravet op og med store huller.

Julemarked 2016. Plakat til tryk

Så er ENGEN indviet.

Den 1. oktober kl. 12.00 blev første del af lyskunstprojektet i Thorsø indviet. 50 – 60 af byens borgere var kommet ned til Pavillonen for at være med til denne begivenhed. Vejret viste sig fra sin allerflotteste side, så det blev en hel folkefest.

Formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen, bød velkommen til forsamlingen og en særlig velkomst til kunstneren Jette Hye Jin Mortensen, som var kommet til Thorsø for at fortælle om skulpturens tilblivelse.

Hans Dahlgaard, som havde været med i hele processen fra de første tanker om lyskunst i Thorsø fremkom i 2012, holdt indvielsestalen, og han gennemgik processen fra det første bestyrelsesmøde i THB i 2012 og frem til i dag, hvor den første trediedel at Lyskunstprojektet står færdigt. Favrskov kommune og Statens Kunstfond har været de store bidragydere, og det er meningen at hele lyskunstprojektet skal indvies i 2017 – året hvor Århus er kulturhovedstad.

Efter at forsamlingen havde råbt tre rungende hurra´er, var det Jettes tur til at fortælle om processen med at lave denne skulptur. De indstøbte planter er plukket i engen ved søen, tørret og senere indstøbt i epoxy. Denne del af arbejdet er foregået på Samsø, og da skulpturen er 10 meter lang og selve bænken vejer 1,5 t, måtte der tre lastvogne til for at få skulpturen til Thorsø og få den anbragt på den endelige plads.

Efter Jette havde fortalt om ENGEN, var der vand og øl til alle, og folk blev hængende og småsnakkede og man kunne også få uddybende forklaringer fra Jette om processen. Herunder vises nogle billeder fra dagens begivenhed:

 

 

Husk de kommende arrangementer:

Folkemødet i Thorsø den 1. oktober i Pavillonen er AFLYST på grund af manglende tilmeldinger. ………….DESVÆRRE.

Første del af lysskulpturen “ENGEN” indvies denne dag kl. 12.00, så mød frem og vær med.

Se programmet øverst på siden ved at klikke på Folkemøde i Thorsø.

Den 28. og 29. oktober 2016 løber revyen af stabelen i Thorsø Pavillon.

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen!

Stitur ad Vildtbanestien den 8. juni kl. 19.00

 

Stitur med historie og gode historier

Godt 40 var med, da Thorsø Håndværker- og Borgerforening inviterede til en gåtur på den gamle vildtbanesti, der går fra banestien til Futting.

– Vi havde Gerda Kristiansen med til at fortælle om stien og dens historie, og det blev en spændende tur, fortæller formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen.

Stien har i tidens løb haft to funktioner. Dels har den været Futting-bøndernes vej til Thorsø Mølle, dels har den været en markering af kongens jagtområder, de såkaldte vildtbaner.

På stien findes også en sten, der er stillet op i 1743 af Kong Christian d. 6.

Turen sluttede med kaffe og kage, hvor vildtbanestien rammer Søndergade, og det blev til mere snak, flere gode historier om ting tilbage i historien.

– Det blev en hyggelig aften, og vi snakkede da også om at lave flere af den slags historiske stiture i egnen omkring Thorsø, siger Martin Bjerregaard Jensen.

Stitur ad Vildtbanestien i Thorsø den 8. juni kl. 19.00

Turen starter på torvet, ad banestien til Vildtbanestien. Kaffepause ved Anette med kaffe, the, varm cacao og hjemmebag. Hjem ad Søndergade. De, der ikke kan gå turen ad stien, kan bruge Søndergade begge veje. Er man ikke så meget til gåtur, kan man køre til kaffepausestedet ved Anette. Uanset, hvordan man transporterer sig, mødes vi ca. halv otte ved Anette. Her fortæller Gerda Kristiansen om vildtbanestien m.v., og vi går det lille stykke  ad vildtbanestien til  vildtbanestenen, som Gerda også vil fortælle om. Derfra hjem ad stien eller retur op ad Søndergade til fods eller i bil.Stien eller vejen er oprindeligt Futtinggårdenes vej til Thorsø Mølle. Den har gået her gennem århundreder, men dens betydning som færdselsvej svandt ind, da Tangeværket blev oprette i 1920. Gårdene fik elektricitet og dermed egne kværne til kornet.

Alle er velkomne til at deltage.