Generalforsamling 2020

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Thorsø Håndværker- og Borgerforening

Tungelund Aktivitetscenter

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde, initiativer og aktiviteter i det forløbne år samt om planer og initiativer i den kommende periode.
 4. Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Martin Bjerregaard Jensen (modtager ikke genvalg) og Niels Bramer Sørensen (villig til genvalg) er på valg til bestyrelsen. Vagn Sohn (villig til genvalg) er på valg som suppleant.
 7. Valg af revisor. (Ingvard Nygaard er på valg og er villig til genvalg).
 8. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde (thb8881@gmail.com) senest 10. marts).
 9. Nyt fra Landsbyrådet

TIL SIDST: Uddeling af Thorsørosen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *