Generalforsamling 2020

 Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Thorsø Håndværker- og Borgerforening

Tungelund Aktivitetscenter

Torsdag d 11. juni kl. 19.00

 

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde, initiativer og aktiviteter i det forløbne år samt om planer og initiativer i den kommende periode.
 4. Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Martin Bjerregaard Jensen (modtager ikke genvalg) og Niels Bramer Sørensen (villig til genvalg) er på valg til bestyrelsen. Vagn Sohn (villig til genvalg) er på valg som suppleant.
 7. Valg af revisor. (Ingvard Nygaard er på valg og er villig til genvalg).
 8. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde (thb8881@gmail.com) senest 1. juni).
 9. Nyt fra Landsbyrådet

 

TIL SIDST: Uddeling af Thorsørosen

Tryksponsor: Menu Thorsø

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *