Generalforsamling 2017 og uddeling af Thorsørosen.

Her er nogle glimt fra generalforsamlingen, hvor Thorsørosen blev tildelt Jette og Jørgen fra Tungelund Aktivitetscenter:

 

Referat

GENERALFORSAMLING

i

THORSØ HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING

torsdag 2. marts kl. 19

I Tungelund Aktivitetscenters mødelokale

 THB-Lisbeth-symbol-færdig

Dagsorden:

 1. 1.       Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
  Ingvard Nygaard valgt. konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Formanden tager referat.
 2. 2.       Formanden aflægger beretning om foreningens gang i det forløbne år.
  Formanden gennemgik det forgangne års arrangementer og redegjorde for ændringer i det kommende år. Mest markant er opdelingen af julemarkedet, så man starter ved pavillonen og, når talen er holdt og julemanden kaldt frem, går i samlet flok til Torvet, hvor julemanden tænder træet og deler poser ud. Derefter videre til kirken og sognehuset. Affaldsdagen sætter mere fokus på, at folk rydder op.
  Formanden talte om den lidt ændrede rolle, foreningen skal have med de hidtidige arrangementer som den ene del og visioner initiativer og udvikling af Thorsø på den anden side. Fastslog også foreningens samlende rolle som den eneste forening i byen uden ideologisk eller hobby/interessebetonet fundament. Borgerforeningen er hele byens forening og et naturligt sted at samle og koordinere initiativer og aktiviteter.
  Formanden refererede til visionsmødet og præsenterede de to ting, bestyrelsen har valgt at sætte fokus på i første omgang, nemlig nytænkning af torveområdet og konstruktion af en Thorsøportal i form af en videreudvikling af borgerforeningen hjemmeside.
  Begge mål søges opfyldt ved at nedsætte et par arbejdsgrupper.
  Borgerforeningen har givet tilsagn om assistance og 50.000 kr. til multibaneprojektet ved skolen.
  Endelig fortalte formanden om de sti- og vejprojekter, der er dialog med kommunen om.
  Beretning er tilgængelig i elektronisk form hos formanden.

 

 

 1. 3.       Kassereren gennemgår de vigtigste arrangementers økonomiske forløb og fremlægger derefter det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
  Regnskabet viste et overskud på godt 17.000 kr.. Revyen gav 10.000 kr., og der er kommet flere penge ind i kontingent. Snak om området, hvortil den årlige kontingentfolder skal uddeles.
 2. 4.       Fastsættelse af kontingent.
  150 + 50 til juleudsmykning
 3. 5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer (Gitte Foldager, Johnny Hansen og Anette Poulsen Hvam er på valg) og suppleanter (Mette Sørensen er på valg). (Alle er villige til genvalg).
  Genvalg.
 4. 6.       Valg af revisor. (Jette Knudsen er på valg og er villig til genvalg).
  Genvalg
 5. 7.       Vedtægtsændringer. (Bestyrelsens forslag kan rekvireres hos formanden og kan også ses på foreningens hjemmeside).
  De nye vedtægter blev gennemgået. Der skete mindre redaktionelle ændringer i § 4 og 6. I§9 0m nedlæggelse af foreningen blev stk. 2, pind 2 fjernet, Idet en evt. støtte til pavillonen kan indeholder formuleringen om en fond. Med disse rettelser blev vedtægterne vedtaget.
 6. 8.       Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 24. februar via foreningens mail: thb8881@gmail.com).
  Ingen
 7. 9.       Evt.
  Intet

Efter generalforsamlingen blev Thorsørosen 2017 overrakt ril Jørgen og Jette i Tungelund Aktivitetscenter.

“Jørgen og Jette i hallen”.

Det er sådan, de er kendt i Thorsø, halinspektør Jørgen Hebsgaard Knudsen og bestyrer af Café TAC, Jette Knudsen, der på forbilledlig vis har stået i spidsen for Tungelund Aktivitetscenter i en årrække.

Denne måde at omtale dem på, er også et udtryk for den rolle, de spiller i og omkring Tungelund Aktivitetscenter, og som i aftes var hovedårsag til, at de på borgerforeningens generalforsamling fik Thorsørosen 2017.

– Vi havde hele 12 indstillinger til Thorsørosen, og fire af dem pegede på Jørgen og Jette, så selv om der var flere gode kandidater, så havde byens borgere med indstillingerne peget på, hvor de mente, rosen skulle ende, fortæller formanden for borgerforeningen, Martin Bjerregaard Jensen.

Bestyrelsen for Thorsø Håndværker og Borgerforening var enig, og derfor kunne et noget overrumplet og overrasket hal-par modtage byens hæder i form af roser, diplom og 1000 kr.

– For første gang i Thorsørosens snart 20-årige historie kunne vi overrække rosen uden i forvejen at have inviteret modtageren med til generalforsamling og dermed også afsløre for vedkommende, hvad det gik ud på. Jørgen og Jette er nemlig altid i hallen, siger Martin Bjerregaard Jensen.

Rummelighed, imødekommenhed, humor og lune var nogle af de karakteregenskaber, der gik igen i indstillingerne, ligesom det blev fremhævet, at Jørgen og Jette har formået at gøre Tungelund Aktivitetscenter til et mødested for Thorsøborgere i alle aldre.

– Jørgen og Jette er hovedårsagen til, at aktivitetscentret, selv om det er 35 år gammelt, kun ser ud til at være fem år, hed det i en anden indstilling.

– Det er ikke kun i aktivitetscentret, men i byens idrætsliv generelt, at parret har sat mange spor via deres positive og hjælpsomme indstilling til tingene, fremhævede Martin Bjerregaard Jensen i sin motivering for roseuddelingen.

Thorsørosen er blevet uddelt hvert år siden 2000.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *