Forfatterarkiv: Gitte Foldager

Nyt udseende til Sallvej, Jernbanegade og Møllevej.

chikaner

I forbindelse med separatkloakeringen har Thorsø Håndværker- og Borgerforening i samarbejde med Favrskov Kommune arbejdet med en fornyelse og forskønnelse af hele vejforløbet gennem byen.

Det betyder:

– Ny asfalt på hele forløbet.

– Den røde asfalt vender tilbage til Torvet.

– Der kommer fortov langs Møllevej helt ud til XL.

– Nye og ens trafikchikaner gennem hele byen.

Der er netop lavet en prøveopstilling af chikanerne, der er en følge af adskillige henvendelser fra byens borgere til kommunen om at få dæmpet bilernes hastighed gennem byen.

Det betyder, at der kan ændres på opstillingen.

Derfor beder vi om kommentarer og ændringsforslag inden 23. juli på borgerforeningens mail:

thb8881@gmail.com

Vi vil så i samarbejde med kommunen finde den bedst mulige opstilling.