Forfatterarkiv: Gitte Foldager

Opfølgning på skade på “Lynet i søen”.

Før jul blev der knækket en gren af, kunstværket ”Lynet i søen” – det selvlysende træ ved søen mellem Thorsølundvej og Solskrænten.

Det så voldsomt ud, og vi var dengang overbevist om, at der var tale om decideret hærværk.

Jeg har siden snakket med flere af de unge i byen, og de fortæller, at grenen hele tiden har hængt så lavt, at man kunne hoppe op og gynge i den, hvilket flere har gjort.

Det har grenen over tid taget skade af, hvorefter den er knækket.

Det er dermed ikke hærværk, men snarere ”uhensigtsmæssig brug” uden tanke på at ødelægge noget.

Dern forklaring køber jeg, og jeg har aftalt med Favrskov Kommune og kunstneren, at grenen ikke bliver sat på træet igen.

Vi håber i borgerforeningen, at problemet så er løst.

 

Martin Bjerregaard Jensen

formand

Hærværk på kunstværk

Lyskunstværk udsat for hærværk

 

Kun fem uger efter at lyskunstprojektet i Thorsø blev overdraget til Favrskov Kommune – og dermed til Thorsø – er der lavet hærværk på det ene af de tre værker.

Det er ”Lynet i Søen”, hvor en gren er brækket.

Der er ikke tvivl om, at det er hærværk, og nu må vi vente et godt stykke tid, inden træet bliver repareret. Skaden kan ikke udbedres før til sommer, da man kun kan arbejde i det epoxy, træet er støbt op i, når temperaturen er over 15 grader.

Fredag tog vi den brækkede gren væk, og det var ikke nogen let opgave.

Grenen hang stadig godt fast og måtte klippes væk. Derfor er helt sikkert, at det er bevidst hærværk, og at det har krævet nogle kræfter. Det er simpelthen så træls. Ingen kan jo have glæde af at brække en gren af et kunstværk. Det er utroligt respektløst at lave den slags ødelæggelser, både i forhold til kunstværket, men også i forhold til de penge, der nu ganske meningsløst skal bruges på reparation.

Nogen i byen må vide, hvem der har gjort det. Jeg tror ikke, at de dukker op og beklager, men måske kunne de finde noget andet, værdiløst, at brække i stykker næste gang. Man kunne også håbe, at der er forældre eller andre voksne, der træder i karakter og får den slags stoppet. Det kan jo ikke passe, at vi skal til at tage tingene ind om natten, for at de ikke bliver ødelagt.

I borgerforeningen overvejer vi at politianmelde hærværket.

 

Martin Bjerregaard Jensen

Formand

 

lystræ 1 (002) DSCN3116 (002) DSCN3115 (002)

Penge til Thorsø Rideskole og Tungelundbadet

Penge til Thorsø Rideskole og Tungelundbadet fra Landsbyrådet.tungelundbadet rideklub

Torsdag d. 15/11 var en afgørende dag for Tungelundbadet. De havde søgt om penge hos Landsbyrådet til nyt folie til at trække henover bassinet for at holde skidt ude og varmen inde. De fik bevilget 225.000 kr. til dette formål, og kan nu med større sindsro gå fremtiden i møde. Glæden var ikke mindre hos Thorsø Rideklub, som havde ansøgt om 100.000 kr. til udskiftning af ridebunden i den indendørs ridehal. Det er helt afgørende for fortsat at kunne tilbyde ridning, også for unge, som ikke selv har hest. Pengene blev bevilget af Landsbyrådet, som er sammensat af én person fra hver landsby i kommunen – der er ca. 40 landsbyer. Landsbyrådet fordeler årligt mere end 1 mio. kr. til forsamlingshuse og foreninger i kommunen. Thorsøs repræsentant er Mette Sørensen fra Thorsø Håndværker- og Borgerforening. Ansøgningsskema og frister kan findes på kommunens hjemmeside. Mette er gerne behjælpelig ved ansøgning, og det forventes, at man på et møde i Landsbyrådet præsenterer sin ansøgning.

Kunstvandring

kunstvandring

Der er kommet følgende pressemeddelelse:

Kunstvandring med Thorsøs lyskunst.

Det store lyskunstprojekt i Thorsø er nu i mål, og det bliver markeret 24. oktober, hvor Thorsø Håndværker- og Borgerforening sammen med Favrskov Kommune inviterer på en kunstvandring, hvor kunstneren bag værkerne, Jette Hye Jin Mortensen, vil præsentere og kommentere de tre værker, ”Engen”,  ”Ildtræerne” og ”Lynet i søen”.

Det er fire år siden, Thorsø Håndværker- og Borgerforening første gang satte ord på en idé om at få et større lyskunstprojekt realiseret i byen.

Favrskov Kommune tog godt imod ideen, og med 400.000 kommunale kroner og 750.000 kr. fra Statens Kunstfond var der grundlag for at tænke store tanker i Thorsø.

– Det har hele vejen igennem været et projekt, hvor Thorsøs borgere har været inddraget, og det kulminerede for snart to år siden, hvor en afstemning på et borgermøde afgjorde, hvilket projekt der skulle realiseres i Thorsø, fortæller formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen.

– Hvis muligheden ikke banker på, så byg en dør. Det tænker jeg har været mottoet for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, da de fik idéen om at lave en stor lyskunst i byen. Det at realisere et stort kunstnerisk projekt med støtte fra både Favrskov Kommune og ikke mindst Statens Kunstfond har krævet, at Thorsø Håndværker- og Borgerforening har måttet bygge en dør, siger formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, Anders G. Christensen.

Siden har Jette Hye Jin Mortensen arbejdet med at lave sine tre værker, ”Engen”, ”Lynet i Søen” og ”Ildtræerne”, og kunstvandringen bliver en markering af, at værkerne er færdige, og at Favrskov Kommune formelt overtager dem.

– Vi er glade for, at vi efter et langt og udfordrende forløb nu endelig har fået vores lyskunst på plads. Det har, som kunst altid gør, givet anledning til debat i byen. Nu er vi stolte af at have så unikke og markante kunstværker i byen, og i Thorsø Håndværker- og Borgerforening arbejder vi med allerede med andre ideer, der skal medvirke til at fastholde og udvikle Thorsøs nye identitet som ”Lysets By”, siger Martin Bjerregaard Jensen.

I hele processen har Favrskov Kommune været en del af projektet, ligesom det er kommunen, der fremover vedligeholder kunstværkerne, så de kan være et markant indslag i bybilledet i Thorsø i mange år.

– Projektet er også et levende bevis på, at engagement, sammenhold og vedholdenhed kan føre meget med sig. Der er ingen tvivl i mit sind om, at Thorsøs nye identitet som ”Lysets By” vil vække genklang uden for Favrskov Kommunes grænser og vil blive noget, mange vil komme og opleve” siger Anders G. Christensen. 

Kunstturen starter ved Thorsø Pavillon 24. oktober kl. 17.

Oplysninger:
Martin Bjerregaard Jensen, formand, Thorsø Håndværker- og Borgerforening 23261879

Peter Studstrup, Favrskov Kommune, tovholder på projektet  89645114

Anders G. Christensen, formand for Favrskov Kommunes teknik- og miljøudvalg  20229806

Nyt udseende til Sallvej, Jernbanegade og Møllevej.

chikaner

I forbindelse med separatkloakeringen har Thorsø Håndværker- og Borgerforening i samarbejde med Favrskov Kommune arbejdet med en fornyelse og forskønnelse af hele vejforløbet gennem byen.

Det betyder:

– Ny asfalt på hele forløbet.

– Den røde asfalt vender tilbage til Torvet.

– Der kommer fortov langs Møllevej helt ud til XL.

– Nye og ens trafikchikaner gennem hele byen.

Der er netop lavet en prøveopstilling af chikanerne, der er en følge af adskillige henvendelser fra byens borgere til kommunen om at få dæmpet bilernes hastighed gennem byen.

Det betyder, at der kan ændres på opstillingen.

Derfor beder vi om kommentarer og ændringsforslag inden 23. juli på borgerforeningens mail:

thb8881@gmail.com

Vi vil så i samarbejde med kommunen finde den bedst mulige opstilling.